Diễn đàn kinh tế: Cơ chế đặc thù để thành phố Buôn Ma Thuột phát triển

Thành phố Buôn Ma Thuột (BMT) là đô thị loại I mang những đặc trưng cơ bản của một đô thị trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa và có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước. Tuy nhiên, thành phố BMT phát triển kinh tế chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế.

Sự phát triển hiện nay của Buôn Ma Thuột thiếu sự kết nối trong phát triển giữa các ngành theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột chưa đạt yêu cầu đề ra. Do đó, việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 67-KL/TW, nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố Buôn Ma Thuột nhanh và bền vững. Chính vì vậy, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV được kỳ vọng tạo ra bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên…

Để cùng bàn luận về nội dung này, trong chương trình hôm nay chúng tôi mời đến trường quay các vị khách mời:

Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
Ông VŨ VĂN HƯNG, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột
Ông LÊ TIẾN HÙNG, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Diệu Huyền Kim Liên