Diễn đàn kinh tế: Cơ chế đặc thù - Thanh Hoá cần làm gì để tận dụng và phát triển?

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị Quyết số 37 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Nghệ An với 6 cơ chế, chính sách. Riêng tỉnh Thanh Hóa có 8 cơ chế, chính sách. Vậy Thanh Hoá cần làm gì để tận dụng cơ chế đặc thù này cho phát triển?

Nghị quyết của Quốc hội quy định, tỉnh Thanh Hóa được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh, thành phố được hưởng theo phân cấp. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hoá không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. 

Cũng giống như Thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa được quyết định áp dụng trên địa bàn các loại phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Ngân sách thành phố, tỉnh được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố này thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và được thực hiện trong 5 năm. 

Ngoại trừ Luật Thủ đô thì 62 tỉnh, thành còn lại chung một nền tảng pháp lý. Việc tạo hành lang riêng bằng thí điểm cơ chế đặc thù cho một số địa phương có vị trí quan trọng, nhiều lợi thế là nhằm kích hoạt tiềm năng của từng tỉnh, thành phố, tạo sức lan toả cho vùng.

Năm 2022 là năm đầu tiên Thanh Hoá thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; hiện thực hóa cụ thể, sinh động nhất Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là sự kỳ vọng của Trung ương và nỗ lực, trách nhiệm của Thanh Hóa, là dấu mốc lịch sử, mở ra cơ hội cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Tuy nhiên, các cơ chế đặc thù mới chỉ mới là khung chính sách mang tính định hướng, dẫn dắt, đặt nền tảng, tạo dư địa. Điều này đòi hỏi các tỉnh, trong đó có Thanh Hoá phải nỗ lực, trách nhiệm nhiều hơn, mới có thể phát huy được hiệu quả và dư địa của chính sách.

Cùng bàn luận về chủ đề này với câu chuyện cụ thể của tỉnh Thanh Hoá chúng tôi đã mời đến trường quay 2 vị khách mời:

GS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội 

PGS.TS. NGUYỄN CHU HỒI - Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường  của Quốc hội

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc bàn luận trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên website quochoitv.vn!

Thực hiện : Nguyễn Duyên

quảng cáo