Diễn đàn kinh tế: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Vực dậy “quả đấm thép” của nền kinh tế

Vừa qua, tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp nhà nước, đại diện các doanh nghiệp nhà nước đã bày tỏ rất nhiều trăn trở, kiến nghị tạo cơ chế, chính sách bình đẳng như các thành phần kinh tế khác. Mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, nhưng các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang nắm giữ khoảng 7% tổng tài sản của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường và chiếm gần 26% tổng vốn sản xuất, kinh doanh.

NHIỀU TRĂN TRỞ VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

Ông LÊ ĐĂNG DŨNG - Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel: “Quan trọng nhất rất mong các bộ ngành khi làm ra văn bản giấy tờ, quy trình pháp lý quản lý doanh nghiệp nhà nước, hãy để nó hoạt động gần giống với doanh nghiệp tư nhân".

Ông HUỲNH QUANG LIÊM - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT: “Nên có những cơ chế để doanh nghiệp nhà nước ngoài việc theo chiến lược phát triển của mình nhưng cũng thể hiện được vai trò dẫn dắt.”

Những nỗi niềm chia sẻ của doanh nghiệp nhà nước cũng là những trăn trở của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Phải làm gì để nguồn lực lớn mà doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: “Doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và trong vai trò dẫn dắt. Muốn tăng năng suất lao động phải qua khoa học công nghệ; Góp phần xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, văn hoá doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; Nâng cao đời sống tinh thần vật chất của công nhân viên chức trong doanh nghiệp.Những gì những doanh nghiệp tư nhân, FDI chưa làm được, chưa có điều kiện để làm hoặc những nơi khó khăn thì doanh nghiệp nhà nước phải xốc vác, tiên phong. Còn mục tiêu, những năm tới phải kế thừa, phát huy những gì đã làm được những năm qua, tạo ra bước phát triển tích cực, nhanh, bền vững, một số doanh nghiệp thì phải tạo ra đột phá.”

Trải qua nhiều giai đoạn từ thay đổi nhận thức, thí điểm từng phần rồi mở rộng và bùng nổ, những năm gần đây, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã chậm lại rõ rệt.

Chủ đề hôm nay của Diễn đàn kinh tế là Vực dậy “quả đấm thép” của nền kinh tế - Nhìn từ câu chuyện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.Trong suốt giai đoạn vừa qua, với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hoạt động này vẫn mãi ì ạch. Nhận diện bất cập, ách tắc nào khiến quá trình cổ phần hóa thoái vốn, luôn luôn không đạt mục tiêu, các giải pháp ở đây là gì? Cùng bàn luận về chủ đề này, chúng tôi có mời đến trường quay:

• Ông ĐẶNG QUYẾT TIẾN, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính

• Bà PHẠM CHI LAN, Chuyên gia Kinh tế 

Xin mời quý vị, các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thùy Trang Diệu Huyền

quảng cáo