Diễn đàn kinh tế: Điểm sáng FDI 9 tháng

9 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7%. Đặc biệt, vốn giải ngân ước đạt 15,91 tỷ USD, mức giải ngân 9 tháng cao nhất trong 5 năm qua.

FDI tăng trở lại - điểm sáng trong bức tranh kinh tế còn nhiều thách thức. Sau hơn 35 năm thu hút FDI, thứ hạng của Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể, từ vị trí 121 lên vị trí 23 trên bản đồ thế giới. Làm sao để tiếp tục xu hướng này, và cần có những cơ chế gì để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới theo hướng bền vững hơn?

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương