Diễn đàn kinh tế: Giải ngân vốn đầu tư công - giải pháp mới cho vấn đề cũ

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công trong 5 tháng qua thấp. Số liệu giải ngân tính đến ngày 31/5 ghi nhận tổng giá trị thanh toán là 115.900 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 41/51 bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, trong đó có 5 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Thực tế này diễn ra trong bối cành, đến ngày 31/5, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 là 481.200 tỷ đồng, tương ứng đạt 93% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Nguyên nhân dẫn tới việc trì trệ giải ngân nguồn vốn quan trọng này là một phần do tác động về giá nguyên liệu, vật liệu, nhân công... nhưng nguyên nhân chính là trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu chưa cao, tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, đặc biệt từ khâu chuẩn bị đầu tư.

Đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Sự tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế đòi hỏi phải huy động tối đa mọi nguồn lực. Trong đó đầu tư công được xem là một nguồn lực quan trọng và cần thiết, làm đòn bẩy thu hút các nguồn lực đầu tư khác, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch hiện nay. Tuy vậy, việc giải ngân nguồn vốn quan trọng này liên tục chậm. Chậm giải ngân vốn đầu tư công đã trở thành căn bệnh nhức nhối, không chỉ gây bức xúc mà còn cản trở sự phát triển của đất nước

Nguyên nhân của tình trạng chậm trễ này là do đâu và cần chú trọng những giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án và công trình trọng điểm quốc gia, và có giải pháp mới nào cho vấn đề cũ? Cùng bàn luận chủ đề này với 2 vị khách mời: Ông Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướngTiến sĩ – Vũ Đình Ánh- Chuyên gia Kinh tế 

Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Nguyễn Duyên Thùy Trang