Diễn đàn kinh tế: Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong dự trữ xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược của nền kinh tế. Để đáp ứng nguồn nhiên liệu, phục vụ sản xuất và tiêu thụ trong phát triển kinh tế, ứng phó với những biến động thị trường nói chung thì khâu dự trữ xăng dầu có tầm quan trọng đặc biệt.

Tuy nhiên, hiện lượng xăng dầu dự trữ quốc gia rất thấp, đang chỉ tương đương 9 ngày nhập ròng và 6,5 ngày tiêu thụ, khiến việc điều hành xăng dầu khó khăn, nhất là trong giai đoạn thị trường biến động như vừa qua. Nhà nước thì không có kho, phải trông cậy vào kho của các doanh nghiệp đầu mối. Trong khi doanh nghiệp thì không có cơ chế hỗ trợ để đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu.

Vậy giải pháp nào tháo gỡ khó khăn trong dự trữ xăng dầu hiện nay? Cùng lắng nghe những chia sẻ cuả các vị khách mời:

-Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG - Uỷ viên thường trực Uỷ ban kinh tế Quốc hội;

-Ông PHẠM XUÂN HOÈ - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Hải Yến