Diễn đàn kinh tế: Gỡ vướng hoàn thuế giá trị gia tăng

Trung bình mỗi năm, Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ hoàn thuế khoảng 150.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, ngành thuế đã thực hiện hoàn khoảng hơn 61.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp lên tiếng.

Có thể nói, việc hồ sơ hoàn thuế được giải quyết nhanh chóng, kịp thời sẽ tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa.

Thời gian qua, ngành thuế đã có nhiều nỗ lực trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, nhưng cũng đã có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trong một số lĩnh vực lên tiếng bức xúc về tình trạng chậm, muộn trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Điều này dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng vốn, vì con số hoàn thuế không nhỏ. 

Để hiểu thêm về vấn đề này và thảo luận các giải pháp gỡ vướng cho công tác hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu, chúng tôi mời đến trường quay các vị khách mời.

- Ông Bùi Ngọc Tuấn - Phó Tổng giám đốc tư vấn thuế của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Ông Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga -

Lê Hương