Diễn đàn kinh tế: Khi nào hết cảnh đường chờ cát?

Trong bối cảnh cần thiết có một liều thuốc bổ đủ mạnh để có thể phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội đã ra đời. Trong đó, Quốc hội dành một nguồn lực lớn của chương trình phục hồi và nguồn ngân sách Nhà nước để đầu tư các dự án giao thông quan trọng, cấp thiết, có ý nghĩa lớn cho việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, dù đã được trao “thanh bảo kiếm” với 3 cơ chế đặc thù - cấp mỏ, chỉ định thầu, phân cấp phân quyền - nhưng tình trạng thiếu đất và cát ở nhiều địa phương đang là bài toán vô cùng nan giải. Câu hỏi đặt ra là: Khi nào các công trình giao thông không còn nằm chờ cát?

Cùng đưa ra lời giải cho câu hỏi này chúng tôi mời đến trường quay các vị khách mời.

- Ông Vũ Đình Ánh - chuyên gia kinh tế;
- Ông Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên