Diễn đàn kinh tế: Làm rõ cơ chế thu hồi và tự thỏa thuận trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân cơ quan soạn thảo tập trung làm rõ hình thức sử dụng đất với các dự án khu đô thị nhà ở thương mại dự án nào nhà nước thu hồi, dự án nào nhà đầu tư phải tự thỏa thuận. Vấn đề này nhận được sự quan tâm của các chuyên gia, doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Vậy tại sao phải có hai cơ chế này? Ưu và nhược khi tiến hành thu hồi và khi tiến hành thỏa thuận là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến của các khách mới hôm nay:

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam;

Ông Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia pháp lý về đất đai.

 

 

 

Thực hiện : Diệu Huyền