Diễn đàn kinh tế: Nâng cao chất lượng quy hoạch - Kỳ vọng từ dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Trên cả nước có đến 18.000 ha đất thuộc các quy hoạch treo dự án treo bị bỏ hoang kéo dài tới 10 đến 20 năm dẫn tới không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện trạng này là do việc xây dựng, triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chưa hiệu quả và Luật Đất đai sửa đổi là để giải quyết những tồn tại.

Những bất cập trên để từ đó phát huy cao nhất tiềm năng của đất đai trong phát triển kinh tế xã hội và đây cũng chính là lý do mà chương trình Diễn đàn kinh tế ngày hôm nay lựa chọn chủ đề Nâng cao chất lượng quy hoạch - Kỳ vọng từ dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!