Diễn đàn kinh tế: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

Thưa quý vị 10 năm trở lại đây năng suất lao động của Việt Nam có dấu hiệu chững lại, đặc biệt trong hai năm 2021-2022, năng suất lao động chỉ tăng 4,65%/năm, thấp khá xa so với mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 khi đặt ra là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân mỗi năm trên 6,5%.

Vậy làm thế nào để nâng cao năng suất lao động? Làm thế nào để đạt được mục tiêu cả giai đoạn đã đề ra? Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong phiên thảo luận chuyên đề 2 “Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới” Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học – xã hội Việt Nam đồng tổ chức mới đây. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Trang Linh