Diễn đàn kinh tế: Nới tiêu chí tiếp cận nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó, đã nới lỏng các điều kiện về nơi cư trú và thu nhập đối với người mua. Đặc biệt, chủ đầu tư và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội được vay ưu đãi với mức lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại. Những nới lỏng này đã phù hợp, thực chất, giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội hay chưa? Cần có thêm những giải pháp gì để hỗ trợ hiệu quả cho người mua nhà cũng như chủ đầu tư?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam