Diễn đàn kinh tế: "Phá băng" nguồn vốn PPP cho hạ tầng giao thông

Tại Việt Nam, sau một thời gian nở rộ, phương thức đầu tư đối tác công - tư cho lĩnh vực giao thông đến nay rơi vào thoái trào, đóng băng.

Việc triển khai dự án theo hình thức PPP mang đến lợi ích lớn từ sự hỗ trợ của khu vực tư nhân trong tiến trình thực hiện các dự án, giúp tăng cường hiệu quả trong việc phân phối, điều hành và quản lý. Chính điều này đã khiến các dự án PPP đã được áp dụng rộng rãi để phát triển cơ sở hạ tầng. Hiện đã trở thành một phương thức phổ biến để cung cấp các dịch vụ công khác nhau ở các nước trên thế giới. 

Tại Việt Nam, sau một thời gian nở rộ, phương thức đầu tư đối tác công - tư cho lĩnh vực giao thông đến nay rơi vào thoái trào, đóng băng. Mặc dù Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư là đột phá quan trọng về mặt pháp lý nhưng không đủ sức mạnh chuyển biến thành công cho một loạt dự án hạ tầng thu hút đầu tư tư nhân tại Việt Nam.

Cùng bàn luận nguyên nhân và giải pháp của vấn đề này, xin giới thiệu:

Ông TRẦN CHỦNG, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

- Ông VŨ ĐÌNH ÁNH, Chuyên gia Kinh tế

Xin mời quý vị theo dõi chương trình!