• 1850 lượt xem
  • 03:06 12/10/2022
  • Kinh tế

Diễn đàn kinh tế: Sau những Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, nhiều kỳ vọng đặt vào Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Chính phủ mới ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế. Nghị định này được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp phát hành tốt hơn, bảo vệ nhà đầu tư an toàn hơn và thúc đẩy thị trường trái phiếu phục hồi, phát triển

Nhằm hạn chế nhà đầu tư nghiệp dư gian lận mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như trong vụ việc Tân Hoàng Minh, Nghị định 65/2022/NĐ-CP “siết” quy định người mua phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã có trước đó. Cụ thể người mua phải đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình tối thiểu 2 tỷ đồng. Nghị định Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng bổ sung những điểm mới như: Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu thay cho mức 100 nghìn trước đây; thời hạn công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu chỉ 5 ngày (còn 1 nửa so với trước); có thể phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ… Hay doanh nghiệp phải đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trái phiếu phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Diễn đàn Kinh tế sẽ mang tới góc nhìn chuyên gia về những điểm mới trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP và kỳ vọng về tác động của Nghị định này lên thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn cùng Truyền hình Quốc hội Việt Nam trò chuyện với:

Đại biểu PHAN ĐỨC HIẾU - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH – Chuyên gia kinh tế

Xuân Dần