Diễn đàn kinh tế: Sự suy yếu của các động lực tăng trưởng truyền thống

Vừa qua tại Diễn đàn kinh tế - xã hội 2023, các ý kiến đều thống nhất dù còn nhiều khó khăn song nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng, và vẫn là điểm sáng trong bức tranh màu xám của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên từ quý 4/2022, kinh tế tăng trưởng chậm lại. Đáng lo ngại là các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế đang có dấu hiệu suy giảm. Việc khôi phục động lực tăng trưởng hiện hữu và tìm kiếm động lực mới vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam