Diễn đàn kinh tế: Tập trung mọi nguồn lực để vực dậy doanh nghiệp

Trong tuần làm việc vừa qua, Quốc hội đã dành 1,5 ngày để thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế, xã hội, và ngân sách nhà nước. Cụm từ ,“Áp lực”, “sức ép” “hồi sức cho doanh nghiệp” có lẽ là cụm từ được các đại biểu Quốc hội nhắc đến nhiều nhất, bởi với tư duy rằng, sức khỏe doanh nghiệp có tốt thì nền kinh tế mới mạnh.

Với 75 đại biểu Quốc hội phát biểu, có 13 đại biểu tham gia tranh luận bức tranh kinh tế 5 tháng hiện lên rõ nét với những khó khăn của công đồng doanh nghiệp trong việc khát nguồn vốn; thiếu đơn hàng; sản xuất đình trệ bởi các văn bản pháp luật dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hay căn bệnh né tránh, sợ trách nhiệm, thói vô cảm đang có xu hướng lan nhanh trong nền công vụ...cũng đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước.

Vậy cần có giải pháp nào cho cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi?

Tham gia chương trình, là 2 vị khách mời:

Ông Nguyễn Văn Thân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Ông Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế

Mời quý vị theo dõi chương trình! 

 

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam