Diễn đàn kinh tế: Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế Việt Nam năm 2024 được vận hành trên nền tảng của năm 2023 nên vẫn gặp nhiều khó khăn. Những động lực truyền thống đến từ tổng cầu như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu còn yếu, khu vực doanh nghiệp còn đang đối mặt với nhiều khó khăn; chính sách tiền tệ cạn dư địa, chính sách tài khoá đang "lưỡng nan", dư địa kích thích tăng trưởng không còn lớn...

Nếu như không có giải pháp kịp thời thúc đẩy tổng cầu hiệu quả, nền kinh tế sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm nay từ 6 - 6,5%.

Vậy cần những giải pháp nào để khơi động các động lực cho tăng trưởng năm 2024? Cùng bàn luận về chủ đề này trong trường quay ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu 2 vị khách mời:

- GS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

- TS NGUYỄN MINH THẢO - Trưởng Ban nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền