Diễn đàn Kinh tế Thương mại Việt Nam - EU 2023

Trong 2 ngày 9 và 10/11, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp với Đại học Kinh tế Cracow (Ba Lan), Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại EU tổ chức Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt Nam – EU 2023.

Diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nhân Việt Nam và EU trao đổi, thảo luận cách thức thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai khu vực.

Diễn đàn gồm 1 phiên toàn thể và 3 phiên thảo luận chuyên đề. Tại phiên toàn thể, các diễn giả đề cập đến các khía cạnh khác nhau xoay quanh mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU. Ba phiên họp chuyên đề tập trung vào 3 nội dung: Thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam – EU; Chính sách nền kinh tế xanh và nền kinh tế các bon thấp tại các nước Việt Nam và EU; đưa ra các ý tưởng về Chương trình trao đổi sinh viên và học bổng, Ngoại giao văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa, Hợp tác nghiên cứu khoa học, Hệ sinh thái chuyển giao và đổi mới công nghệ, cũng như các Chương trình trao đổi ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và các nước liên minh châu Âu. Đây là một diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và doanh nghiệp Việt Nam và các nước EU trình bày và thảo luận những vấn đề về hợp tác phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững giữa Việt Nam và EU trong bối cảnh hiện nay. Diễn đàn này sẽ mở ra những hợp tác mới trong nghiên cứu giữa các trường đại học thuộc ĐHQGHN với các cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức phát triển, các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và EU, hướng tới giải quyết các vấn đề lớn về phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam và các quốc gia EU.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng