Diễn đàn kinh tế: Truy thu thuế chuyển nhượng bất động sản cần có lộ trình?

Tại nhiều địa phương, người nộp thuế bất động sản và các đơn vị giám định kê khai giá trị tài sản bất động sản đều gặp nhiều vướng mắc trong quá trình xác minh giá trị thực của đất đai và hợp đồng giao dịch mua bán đất. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng cần có lộ trình cụ thể khi thực hiện việc truy thu thuế chuyển nhượng bất động sản.

Theo thông tin từ cơ quan thuế, tính riêng 3 tháng đầu năm nay, số thu từ thuế thu nhập cá nhân của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 8.209 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn này, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện đấu tranh với 60.289 hồ sơ, số thu tăng hơn 326 tỷ đồng. 

Có thể thấy, chỉ trong một thời gian ngắn siết lại việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, số tiền thuế truy thu là khá lớn khi nhiều địa phương đã trả lại nhiều hồ sơ do kê khai không đúng. Trong đó, chỉ trong quý I, riêng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã đề nghị điều chỉnh gần 10.900 trong tổng số hơn 48.300 hồ sơ, chiếm 22% - tức cứ khoảng 5 hồ sơ nộp lên có một bộ bị trả về để sửa giá.

Theo các chuyên gia, từ cuối năm 2021 đến nay, Bộ Tài chính đã nhiều lần chỉ đạo Tổng cục Thuế, các cục thuế địa phương thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, đồng thời, chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Câu chuyện và cách thức “né” thuế chuyển nhượng bất động sản cũng như đề xuất các giải pháp chống thất thu thuế đã được chúng tôi đề cập trong chương trình tọa đàm trước. Tuy nhiên có một thực tế là tại nhiều địa phương, người nộp thuế và các đơn vị giám định kê khai giá đều gặp nhiều vướng mắc trong quá trình xác minh giá trị thực của đất đai và hợp đồng giao dịch mua bán đất. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng cần có lộ trình cụ thể khi thực hiện việc truy thu thuế chuyển nhượng bất động sản.

Cùng bàn luận về chủ đề này với PGS. TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG – Trưởng khoa Thuế, Hải quan, Học viện Tài Chính và TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia Kinh tế, trong Chương trình Diễn đàn kinh tế Việt Nam! 

Thực hiện : Lê Hương