Diễn đàn kinh tế: Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia các dự án PPP giao thông

Sau 3 năm Luật Đối tác công tư (PPP) có hiệu lực, “ảm đạm” vẫn bao trùm bầu không khí đầu tư PPP. Dự án giao thông theo hình thức PPP chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều dự án phải chuyển sang hình thức đầu tư công. Mặc dù Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là đột phá quan trọng về mặt pháp lý, nhưng không đủ sức mạnh chuyển biến thành công cho một loạt dự án hạ tầng thu hút đầu tư tư nhân tại Việt Nam.

Để “phá băng” nguồn vốn PPP dành cho giao thông, tại kỳ họp Quốc hội lần này, Chính phủ đang trình Quốc hội Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Trong dự thảo, Chính phủ đề nghị "nới" tỉ lệ vốn nhà nước tham gia lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án, tức tăng 20% so với quy định.

Đề xuất của Chính phủ lên Quốc hội về việc tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án giao thông sẽ tác động như thế nào đến các cơ hội đầu tư từ tư nhân đến hạ tầng giao thông? Liệu những quy định này có khiến nguồn vốn nhà nước bị quá tải? Cùng bàn luận vấn đề này với hai khách mời:

- Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN, Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng;

- Bà NGUYỄN MINH THẢO, Trưởng ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Nguyễn Duyên