Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2023 giúp Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu chính sách

Ngày mai 19/9 sẽ khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023. Một trong những vấn đề nổi bật được thảo luận tại diễn đàn sẽ là các giải pháp để tăng năng suất lao động bởi đây mới thực sự là cái gốc, là vấn đề cốt lõi trong dài hạn. Để hiểu rõ về nội dung này, phóng viên THQHVN đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trước thềm sự kiện.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam