Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2023: Tiết học thực tế bổ ích cho sinh viên ngành kinh tế

Diễn đàn KTXH 2023 là một sự kiện lớn, có ý nghĩa, được kết nối trực tuyến với 6 học viện và trường đại học, gồm giảng viên, học viên, sinh viên trực tiếp theo dõi. Phóng viên Phan Hằng có mặt tại điểm cầu trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thông tin thêm tới quý vị và các bạn, xin mời chị Phan Hằng.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Đào Nghĩa