Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023: Giải pháp chặn đà suy giảm động lực tăng trưởng

Ngày mai 19/9 sẽ khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 (VSEF 2023). Một trong những vấn đề nổi bật được thảo luận tại diễn đàn sẽ là các giải pháp chặn đà suy giảm động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Trao đổi với phóng viên THQHVN, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên -chuyên gia kinh tế cho rằng, số liệu thống kê kinh tế 40 năm qua cho thấy chu kỳ cứ 10 năm thì tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam lại giảm gần 1%. Hiện tượng này phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có những vấn đề nội tại, cụ thể là vấn đề của các động lực tăng trưởng truyền thống.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam