Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022: Nâng cao giá trị công nghệ số Việt Nam

Sáng nay (8/12), tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 (VFTE 2022) đã chính thức khai mạc. Diễn đàn năm nay với chủ đề "Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu". Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự hội nghị.

Năm 2022, công nghệ số tiếp tục là điểm sáng, khi doanh thu ước đạt 148 tỷ USD, doanh nghiệp công nghệ số có sự phát triển mạnh mẽ với 70.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động; xuất khẩu công nghệ số ước đạt 136 tỷ USD, khẳng định vai trò của công nghệ số trong đổi mới số sáng tạo.

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 lần thứ 4 hướng tới thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu kép: Phát triển đồng bộ ba trụ cột - Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Sự kiện gồm 3 hoạt động chính: Phiên thảo luận; trao giải Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2022 và triển lãm giải pháp số Made in Vietnam tiêu biểu.

Việt Hà