Diện mạo mới từ bản tái định cư Quỳnh Phiêng, Sơn La

Vì dòng điện của Tổ quốc, hàng nghìn hộ dân của tỉnh Sơn La đã di dân tái định cư, nhường đất cho công trình thế kỷ. Sau gần 20 năm, đời sống của họ có những đổi thay rõ nét, cái đói cái nghèo đã lùi xa. Người dân đang tích cực xây dựng nông thôn mới, tạo nên những bản làng giàu đẹp ở vùng đất Tây Bắc của tổ quốc.

15 năm đến nơi ở mới, vượt qua nhiều khó khăn lúc “vạn sự khởi đầu nan” đến nay, ở rất nhiều bản tái định cư thuỷ điện,  cuộc sống trên vùng dất mới đã có nhiều thay tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đang tạo tiền đề vững chắc để người dân tái định cư cùng nhân dân sở tại tiếp tục làm giàu đẹp thêm những vùng đất Tây Bắc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi những thay đổi tích cực trong đời sống bà con nơi đây!

Sơn Nam