Định giá đất công khai, minh bạch, bình đẳng sẽ giải quyết được mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân bị thu hồi đất

Một trong những cải cách đột phá trong sửa đổi Luật đất đai lần này là định giá đất. Định giá đất đươc kỳ vọng sẽ mang lại tác động tích cực, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống người dân. Bởi chỉ khi định giá đất đúng mới giải quyết được mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, người dân và doanh nghiệp, từ đó xử lý vấn đề đầu cơ, thổi giá.

Nghị quyết 18 của Trung ương yêu cầu đến 2023 sửa đổi Luật Đất đai và hệ thống pháp luật liên quan đảm bảo sự thống nhất đồng bộ.  Để hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề định giá đất, cơ chế đấu giá, đấu thầu cần được đặc biệt quan tâm.

 

Là cơ quan chủ trì tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội trong việc xây dựng và sửa đổi Luật đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là những vấn đề, cả về mặt lý thuyết và thực tiễn, đang còn khoảng cách, nhận thức rất khác nhau.

 

Nếu giải quyết được vấn đề định giá đất đai một cách công khai, minh bạch, bình đẳng thì sẽ giải quyết được các mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giải quyết được mối quan hệ của Nhà nước, những người dân có đất, những người dân bị thu hồi đất và doanh nghiệp.

 

Hiện Chính phủ đang rất tích cực, nỗ lực để sửa đổi Luật Đất đai, được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất và đưa đất đai trở thành một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.

Thực hiện : Lê Hương Văn Thắng