Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Lịch sử phải là môn học chính thức

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 12 cho ý kiến vào báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Theo đó, cử tri nhân dân đánh giá cao Quốc hội tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hoạt động nhằm xây dựng một Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm.

Tán thành với việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa môn học Lịch sử trở thành môn học chính thức ở cấp trung học phổ thông, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, báo cáo của Mặt trận cũng cần đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo đánh giá đầy đủ khách quan, toàn diện về các môn học tự chọn trong chương trình giáo dục THPT. 

Ông NGUYỄN ANH TUẤN, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: “ góc độ kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến Quốc hội, tôi đề nghị nên khái quát hơn là cần phải xem lại về chương trình giáo dục trung học phổ thông trong đó có môn học Lịch sử là môn bắt buộc, chúng tôi thấy những môn khác cũng có vấn đề.”

Liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình, bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần trẻ em, tâm lý lứa tuổi bị ảnh hưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị cấp uỷ chính quyền địa phương cần quan tâm đến vấn đề này.

Bà HÀ THỊ NGA, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: “Cử tri mong muốn xử lý nghiêm các vụ việc, cấp uỷ chính quyền địa phương cần quan tâm, gây hệ luỵ ảnh hưởng đến người dân, việc này đã làm nhưng cần có sự quan tâm thoả đáng, cần có sự quan tâm, nhất là đối với tình trạng trẻ em tự tử do căng thẳng.”

Cùng với đó, cử tri nhân dân cũng lên án mạnh mẽ tình trạng tham nhũng tiêu cực mong muốn cần sớm xém xét xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản.

Như Huỳnh