Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát về tổ chức kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Sáng 28/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thực hiện giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giao thông đường bộ trong việc tổ chức kết cấu hạ tầng giao thông theo thẩm quyền giai đoạn 2016-2021.

Theo đánh giá, trong giai đoạn 2016-2021, thực hiện Luật Giao thông đường bộ 2008, việc quản lý bảo trì các công trình đường bộ đã có hiệu quả, rõ ràng và minh bạch hơn. Tuy nhiên, nhiều vướng mắc trong quy định hệ thống pháp luật, trong đó việc phân cấp, quản lý các công trình giao thông gặp bất cập. Đơn cử, Điều 47 của Luật Giao thông đường bộ, quy định: “Việc thi công công trình trên đường bộ đang khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, tuy nhiên theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lại không được phép ban hành thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật trừ khi được giao.

Như vậy, với đường địa phương, ủy ban nhân dân không thể ban hành văn bản quy định thủ tục hành chính đối với trường hợp thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, đấu nối vào đường bộ. Đây đang là bất cập khiến việc quản lý công trình giao thông trên địa bàn gặp khó khăn. Các sở, ngành của thành phố Hải Phòng tiếp tục kiến nghị các giải pháp hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, giải pháp quản lý nhu cầu giao thông và phát triển giao thông công cộng. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp tục ghi nhận kiến nghị của sở, ngành tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới hoạt động quản lý với lĩnh vực giao thông hạ tầng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh