Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long: Tránh để tình trạng khiếu nại tập trung đông người, kéo dài

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, chiều ngày 01/03, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã có buổi giám sát tại Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.

Đoàn giám sát yêu cầu địa phương cần làm rõ những khó khăn, kiến nghị trong hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tránh để xảy ra tình trạng khiếu nại tập trung đông người, kéo dài; giải pháp của địa phương trong việc bố trí cán bộ đôn đốc, giải quyết các đơn thư, khiếu nại; thường xuyên tập huấn việc bố trí lịch tiếp công dân để hỗ trợ xử lý công dân được kịp thời, thuận lợi; tập trung tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết và tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết của chính quyền các cấp, nhất là việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau thanh tra. Từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021, thành phố Vĩnh Long tổ chức 1.359 lượt công dân; tiếp nhận 1.368 đơn, trong đó có 107 đơn không đủ điều kiện xử lý. Các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo tập trung vào lĩnh vực hành chính, tư pháp; tố cáo, tham nhũng; khiếu nại về đất đai thực hiện thu hồi đất, kiến nghị của người dân đòi tăng giá bồi hoàn,…

Khó khăn của thành phố Vĩnh Long hiện nay là thiếu nền hỗ trợ tái định cư; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn một số bất cập, dẫn đến người bị thu hồi đất khiếu kiện, yêu cầu được hưởng thêm quyền lợi; việc phân lô bán nền còn nhiều bất cập; người dân khiếu nại về giá đất chưa hiểu rõ quy định; việc chuyển đổi quyền sử dụng đất của người dân còn gặp khó.

Thực hiện : Linh Có Hữu Ái