Đoàn Đại biểu Văn phòng Quốc hội dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 6/2, Đoàn đại biểu cơ quan Văn phòng Quốc hội do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Người về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội.

Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa của của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già muôn vàn kính yêu của Dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, Đoàn đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo công với Người.Trong năm 2023, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kịp thời tham mưu, phục vụ việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 05 kỳ họp Quốc hội, 15 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hơn 3.000 cuộc họp, phiên họp, hội nghị khác. Tham mưu phát hành 20.300 văn bản đi (trong đó, có 16 luật, 34 nghị quyết của Quốc hội, 261 nghị quyết của UBTVQH…), xử lý gần 336.500 văn bản đến; thực hiện khoảng 1.400 sự kiện thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội đã thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ các Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, trong đó có Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội qua các thời kỳ; các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc đang yên nghỉ tại đây./. 

Thanh Hải -

Vũ Hiếu