Đoàn ĐBQH tỉnh Long An giám sát chuyên đề Luật quy hoạch tại huyện Cần Giuộc

Việc tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết còn chậm, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý trong thực tế; quy hoạch đô thị, nông thôn còn nhiều bất cập, chất lượng chưa cao,… Đó là một trong những tồn tại, hạn chế mà huyện Cần Giuộc gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tại buổi giám sát chiều 12/01/2022

Thời gian qua, huyện Cần Giuộc gặp phải một số hạn chế như trong quá trình lập quy hoạch một số đơn vị tư vấn chưa đánh giá đầy đủ điều kiện tự nhiên, chưa sát với tình hình thực tế khu vực quy hoạch, tiềm năng cũng như khả năng, nguồn lực của địa phương để có những giải pháp đề xuất phù hợp. Các quy định pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nhiều lần trong thời gian ngắn. Nguồn lực địa phương còn hạn chế, chưa dành kinh phí cho công tác lập quy hoạch,…
Theo Phó giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, việc lập quy hoạch cần phải có kế hoạch cụ thể; phải có đánh giá môi trường chiến lược, đặc biệt là đối với vùng hạ của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
Ông Phạm Tùng Chinh - Phó GĐ Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An:“Chúng ta là vùng hạ tải nước của các điều hoặc là nước mưa mà nếu như mật độ xây dựng của chúng ta cao thì sau này sẽ bị thứ nhất là do địa chấtt không ổn định, yếu, lún. Thứ 2 là giảm bớt lưu vực thì nó sẽ tăng mức nước lên, cùng với xu thế của nước biển dâng thì phải có đánh giá môi trường chiến lược.”  
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An:“Sắp tới phải có kiến nghị như thế nào đó để có giải pháp trong quy hoạch, quy hoạch theo định hướng thôi, có thể là 5 năm, 10 năm tới thì chúng ta mới triển khai thì trong thời gian này thì cũng phải tạo điều kiện để cho người dân bây giờ sử dụng đất đai có hiệu quả nhất, không ảnh hưởng đến việc quy hoạch sau này.” 
Bên cạnh đó, đại diện các sở, ngành tỉnh Long An cũng đề nghị địa phương công khai các kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đối với những công trình, dự án quá 3 năm sau khi công bố kế hoạch thì phải có thông báo về mặt điều chỉnh trong trường hợp bị bỏ, không thực hiện. Các ý kiến được đoàn ĐBQH tỉnh Long An ghi nhận, tổng hợp, báo cáo Quốc hội trong thời gian tới./.