Đoàn ĐBQH Ninh Bình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Sáng 16/11, Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn: Thượng Kiệm, Phát Diệm, Lưu Phương của huyện Kim Sơn.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay của địa phương, cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh và huyện.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri đã phản ánh, đề nghị các cấp, các ngành chức năng giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trên các lĩnh vực và trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật, các cơ chế, chính sách ở địa phương. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các nội dung về: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế cơ sở, công tác chỉnh trang đô thị của thị trấn, đặc biệt là hệ thống đường, trường học, trạm y tế.

Thực hiện : Hải Điệp Đức Minh