Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận giám sát luật quy hoạch

Qua giám sát trực tuyến của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch cho thấy nhiều đồ án quy hoạch trên địa bàn phê duyệt từ lâu không còn phù hợp với tình hình hiện tại; việc rà soát điều chỉnh chưa đi kịp với sự phát triển của dự án, còn sự chồng chéo giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất.

Tại buổi giám sát, các địa phương đã báo cáo tình hình quy hoạch chung tại các địa phương, đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về công tác quy hoạch cũng như thực hiện luật quy hoạch. Cụ thể, UBND thành phố cho biết các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố đã phê duyệt từ lâu không còn phù hợp với tình hình hiện trạng. Việt rà soát điều chỉnh chưa đi kịp với sự phát triển của dự án, đặc biệt là tại Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành. Còn sự chồng chéo giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất.

Riêng về luật quy hoạch, luật có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2019 có nhiều quy định mới về nội dung và phương pháp lập quy hoạch, tuy nhiên đến ngày 7/5/2019, Chính phủ mới có Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện.

Trong quá trình thực hiện việc đề xuất tích hợp quy hoạch tỉnh theo luật quy hoạch là nhiệm vụ mới, do đó hiện UBND thành phố còn chưa hình dung được nhiệm vụ, còn lúng túng. Các ý kiến của 3 địa phương Phan Thiết, La Gi, Bắc Bình được đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận ghi nhận tổng hợp báo cáo Quốc hội.