Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: Chống lãng phí nhân lực, tiết kiệm ngân sách nhà nước

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ là vấn đề được Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk quan tâm tại buổi làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021.

Để góp phần sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm cồng kềnh cho bộ máy nhà nước, giảm chi ngân sách nhà nước, phải tăng cường tinh giản biên chế. Đồng thời, sắp xếp cán bộ cấp xã và những người không chuyên trách ở cơ sở sao cho hợp lý. Đây là vấn đề đoàn giám sát đặt ra cho Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Ông BẠCH VĂN MẠNH - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk: “Trước đây, Đắk Lắk chưa sáp nhập thì có 2.481 thôn, buôn, trong đó, có 1.559 thôn, 599 buôn, 323 tổ dân phố. Qua 3 lần sáp nhập, sau khi được sự đồng tình ủng hộ của cử tri, nhân dân đã giải quyết được vấn đề dôi dư, giải quyết bộ máy  khi giảm được 282 thôn, buôn, tổ dân phố (gồm 198 thôn, 45 buôn, 39 tổ dân phố). Đây là con số chứng minh cho việc tinh giản tổ chức bộ máy.”

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2021, đã tinh giản trên 10% số lượng biên chế, ước khoảng 1.500 người. Từ nay đến năm 2025, dự kiến toàn tỉnh sẽ thực hiện tinh giản trên 3.800 cán bộ, công chức, viên chức, chủ yếu thuộc ngành giáo dục và y tế.

Thực hiện : Kim Liên Đức Hưng

quảng cáo