Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 06/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai hoạt động nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, hoạt động của ĐBQH tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ cử tri giao. Qua 03 kỳ họp, đã có 17 lượt đại biểu tham gia phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội, 138 lượt đại biểu tham gia phát biểu tại các phiên thảo luận Tổ.

Trong năm, đoàn đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 25 lượt dự án luật, 02 dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp Quốc hội; thực hiện 5 chuyên đề giám sát theo yêu cầu của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp của Quốc hội; kỳ họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các hoạt động của địa phương. Triển khai thực hiện nghiêm túc 04 chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với các cơ quan, ban, ngành, địa phương để mọi ý kiến của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến Quốc hội kịp thời, hiệu quả.

Thanh Hải