Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh – Dấu ấn nửa nhiệm kỳ khóa XV

Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân, Quốc hội cùng các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị không ngừng nỗ lực, tích cực, thích ứng linh hoạt với tình hình để hoàn thành khối lượng lớn công việc. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, của dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng của các đại biểu dân cử, trong đó đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh là một trong những đoàn ĐBQH có tín nhiệm bầu cử cao với số phiếu tín nhiệm trung bình 90%, được Quốc hội và cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và quyết tâm chính trị cao, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu thực hiện nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, tạo chuyển biến và dấu ấn mạnh mẽ. Trong đó, đổi mới về hình thức tiếp xúc cử tri được chú trọng, năm 2021 đã có 40 cuộc tiếp xúc cử tri; năm 2022 có 53 cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp tại 13/13 địa phương, với hơn 30.000 lượt cử tri tham dự.

Quảng Ninh là địa phương phát triển năng động, công tác giám sát của Đoàn ĐBQH đã góp phần tích tực phát hiện các vấn đề bất cập trong thực tiễn, kiến nghị đề xuất nhiều nội dung hoàn thiện chính sách pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đã triển khai 9 cuộc giám sát, gửi 153 kiến nghị cử đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Trung ương và 61 kiến nghị gửi tỉnh Quảng Ninh xem xét, có giải pháp khắc phục.

Trong công tác lập pháp, đoàn đã chủ động, phối hợp chặt chẽ, từ sớm, từ xa với cơ quan trình dự án, tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia, nghiên cứu, để chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Tích cực tham góp các ý kiến vào các vấn đề quan trọng của đất nước tại diễn đàn Quốc hội.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các đại biểu dân cử tỉnh Quảng Ninh nói riêng các ĐBQH nói chung đặt mục tiêu triển khai với tinh thần “lập pháp chủ động”, bám sát thực tiễn, có nhiều cách làm mới, linh hoạt, hiệu quả, đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục bám sát Kết luận 19 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời gắn bó trách nhiệm giữa ĐBQH với cử tri, tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa cử tri đến với Quốc hội và HĐND các cấp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hữu Nghĩa -

Minh Công