Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La yêu cầu làm rõ vướng mắc sau sáp nhập các trường học

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Tổ trưởng vừa có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại huyện Thuận Châu.

Thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017, UBND huyện Thuận Châu đã tập trung quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; đảm bảo tính thống nhất đồng bộ; kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Tổng số đơn vị sự nghiệp năm 2015 là 113 đơn vị; sau sáp nhập giảm 32 đơn vị. Biên chế sự nghiệp giao năm 2015 là 2.663 viên chức; biên chế giao năm 2023 là 2.562 viên chức giảm 101 biến chế. Đối với hệ thống trường học, thời gian qua huyện Thuận Châu đã thực hiện sáp nhập từ 60 trường xuống còn 30 trường, giảm được 30 trường.

Tại buổi làm việc Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La yêu cầu huyện Thuận Châu cần nêu và làm rõ  những khó khăn vướng mắc trong việc tự chủ tài chính từ các đơn vị công lập; việc sáp nhập các đơn vị trường học còn tồn tại những hạn chế, bất cập gì? Hiệu quả quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp trong thời gian qua?... Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La sẽ tổng hợp gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hà