Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh góp ý xây dựng dự án luật

Còn nhiều vấn đề bất cập liên quan tới 8 Luật về lĩnh vực đầu tư sẽ được thông qua vào kỳ họp cuối năm, Quốc hội khoá XV như Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu… cần xem xét điều chỉnh, sửa đổi. Đặc biệt, Luật thi hành án dân sự cần sửa đổi một cách căn cơ để phù hợp với tình hình thực tiễn.