Đoàn ĐBQH TP.HCM giám sát công tác quy hoạch

Chiều 27/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Đoàn ĐBQH thành phố làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành hữu quan của Thành phố để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình trình bày, về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Hồ Chí Minh xác định công tác quy hoạch có ý nghĩa rất lớn trong việc định hình và xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong từng lĩnh vực nói riêng; do đó cần phải thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu thực tế, có tính khả thi cao và phản ánh xu hướng phát triển, tầm nhìn, khát vọng vươn lên của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng, tiến độ công tác lập và điều chỉnh quy hoạch còn chưa theo kịp với yêu cầu phát triển; chất lượng và tính khả thi của một số đồ án quy hoạch còn chưa cao; hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, chưa theo kịp để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố; công tác quản lý quy hoạch còn xảy ra sai phạm; việc triển khai thực hiện các dự án đô thị chưa theo lộ trình và chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu quả sử dụng các nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội thành phố còn hạn chế; thực trạng công tác quản lý xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch còn nhiều lúng túng so với quản lý xây dựng theo quy hoạch ở khu vực đô thị…Về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai còn một số tồn tại như các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới chưa thật sự đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, việc bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều khó khăn, hệ thống quy hoạch sử dụng đất bị chia cắt.


Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Thành phố cần bám sát vào những mục tiêu, những định hướng, những lợi thế để hoàn thiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để phục vụ tốt nhất yêu cầu của phát triển trong trung và dài hạn; cần sử dụng quy hoạch làm công cụ phát triển thành phố một cách trật tự. Chủ tịch nước nêu rõ, quy hoạch của Thành phố có vai trò rất quan trọng, đây là công cụ quản lý nhưng cũng là nguồn lực rất lớn, nếu biết phát huy, sẽ có nguồn lực để thực hiện những mục tiêu chiến lược của thành phố. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị trong mỗi lĩnh vực, mỗi ngành, mỗi mục tiêu, Thành phố cần có chiến lược và định hướng rõ ràng. Khó khăn của quy hoạch không phải vấn đề kỹ thuật mà là chiến lược. Từ đại dịch Covid vừa qua, TPHCM cần rút ra được điều gì từ công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, khu nhà ở, các các thiết chế văn hóa đi kèm,...từ đó cần có những điều chỉnh gì để đối phó với những vấn đề tương tự trong tương lai.