Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chiều 03/01, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, các thành viên Đoàn giám sát và các Bộ có liên quan như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, triển khai thực hiện Luật quy hoạch và nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về việc lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ đang tổ chức triển khai lập 04 Quy hoạch ngành quốc gia gồm: Quy hoạch lâm nghiệp; Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi. Đến nay 02 Quy hoạch gồm Phòng chống thiên tai và thủy lợi, Lâm nghiệp đã thành lập Hội đồng thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến các thành viên để thẩm định. Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản đã hoàn thành lấy ý kiến rộng rãi, chuẩn bị thành lập Hội đồng thẩm định. Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để tổ chức lấy ý kiến.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng, khó khăn trong lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là do: Một số văn bản quy định chi tiết thi hành dưới Luật còn chưa ban hành kịp thời dẫn tới việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, lập và phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch, tổ chức quản lý nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng nội dung quy hoạch theo phương pháp tích hợp còn lúng túng, chưa thực sự thống nhất, đồng bộ các ngành, lĩnh vực. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị cần đẩy mạnh tiến độ lập các Quy hoạch quốc gia cấp trên để làm cơ sở định hướng cho quy hoạch cấp dưới; Khẩn trương xây dựng hoàn thành hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về quy hoạch; tăng cường và xây dựng cụ thể cơ chế phối hợp ngay trong quá trình lập quy hoạch giữa các cấp, ngành.

Thực hiện : Khắc Phục Vũ Hiếu Sỹ Cường