Đoàn Giám sát của Ủy ban Đối ngoại trực tiếp nghe ý kiến người lao động Quảng Trị

Tiếp tục chương trình làm việc về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài, sáng 13/9 Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội có buổi làm việc với Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị, đặc biệt, đoàn đã được lắng nghe những kiến nghị trực tiếp từ người lao động đã trải qua quá trình làm việc ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc đoàn giám sát đã trực tiếp nghe đại diện người lao động là công dân Quảng Trị từng đi xuất khẩu lao động nước ngoài hiện đã về nước trình bày những thuận lợi và khó khăn trong thời gian lao động tại nước ngoài. Nhiều lao động cho biết, một số thị trường hiện nay chưa thể thu hút lao động Việt Nam trở lại do giá trị đồng tiền nước sở tại giảm mạnh. Một số lao động do ngôn ngữ bất đồng đã đẫn đến vi phạm về kỷ luật lao động, thậm chí vi phạm pháp luật. Người lao động mong muốn tiếp tục đi xuất khẩu, tuy nhiên đề nghị đoàn giám sát có ý kiến đến các cơ quan chức năng để họ dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn để trả chi phí xuất ngoại.

Đoàn giám sát đề nghị ngành chức năng Quảng Trị cần làm rõ trong suốt quá trình tổ chức người đi lao động đã có các giải pháp nào hỗ trợ khi người dân gặp vướng mắc tại nước ngoài đồng thời đã hỗ trợ lao động khi về nước tìm được việc làm ra sao. Những kiến nghị của người lao động sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Quốc hội trong thời gian tới.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo