Đoàn giám sát của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục làm việc với UBND tỉnh Bình Dương

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Bình Dương luôn khẳng định chất lượng trong hệ thống giáo dục đào tạo cả nước. Nhiều văn bản quy định chế độ, chính sách đặc thù cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch thường xuyên được ban hành, tạo điều kiện động viên, khuyến khích, nâng cao thành tích thể thao, chất lượng nghệ thuật trong các hội thi, hội diễn. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt được một số thành quả nhất định; Công tác an ninh tôn giáo ổn định vững chắc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào có đạo được thực hiện hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị, thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm, tạo môi trường bảo đảm đáp ứng về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự giáo dục đào tạo; tu bổ khai thác có hiệu quả các khu di tích văn hoá; bố trí quỹ đất cho giáo dục, khu vui chơi, thể thao. Tăng cường hơn nữa các hoạt động: ứng dụng công nghệ, ứng dụng số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an sinh xã hội cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động, đặc biệt là công nhân, đối tượng yếu thế, trẻ em, thanh niên; thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những vi phạm.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam