Đoàn giám sát Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Khiếu nại về đất đai tại Phú Quốc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự

Sáng 24/6 tại tỉnh Kiên Giang, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Kiên Giang về "việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

Nhấn mạnh mục tiêu cuộc giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, đoàn triển khai giám sát trực tiếp tại tỉnh Kiên Giang; nghe lãnh đạo UBND tỉnh, Tòa án và Viện kiểm sát tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện rà soát các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, Trưởng đoàn giám sát  mong muốn buổi làm việc sẽ nhận được nhiều ý kiến thực tiễn sâu sắc tập trung vào các nội dung theo đề cương giám sát.

Về tiếp công dân, trong giai đoạn báo cáo, các cấp ngành tiếp dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất 63.800 lượt/hơn 27.700 vụ. Khiếu nại tập trung liên quan đến lĩnh vực hành chính (chiếm hơn 50%), chủ yếu khiếu nại các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án. Có 198 đoàn đông người/173 vụ việc, trong đó có các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, đoàn đông người kéo đến Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Về tố cáo, chủ yếu tố cáo hành vi của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Số đơn tiếp nhận khiếu nại, tố cáo trong kỳ là hơn 17.400 đơn.

Tổ công tác của Đoàn giám sát nhận định, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể tại thành phố Phú Quốc, nội dung khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm hơn 96%, trên địa bàn toàn tỉnh là trên 77%, điều đó cho thấy lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến đất đai ở Phú Quốc đang rất nóng, có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt trong thu hồi đất tại Phú Quốc, có tình trạng đất có tranh chấp, chưa xử lý xong nhưng chính quyền đã ra quyết định thu hồi đất, cho doanh nghiệp quây tôn và làm dự án ngay. Người dân phản ánh có tình trạng doanh nghiệp thuê xã hội đen để bảo kê quyền lợi cho doanh nghiệp. Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh nêu rõ quan điểm, lập luận trong việc thu hồi đất áp dụng theo Điều 62 Luật Đất đai về “Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”.

Ông HOÀNG ANH CÔNG, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Trong thời gian vừa qua chúng ta áp dụng cái việc này thì lợi ích quốc gia, công cộng là thế nào? Lợi ích quốc gia công cộng có phải là lợi ích để làm kinh doanh của các doanh nghiệp không? Nếu mà được kinh doanh thì rõ ràng họ phải có cái chuyện thỏa thuận với người dân. Đề nghị địa phương cần phải làm rõ ràng trong báo cáo của mình đánh giá về việc áp dụng cái này (thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng - PV) trong thực tế như thế nào.”

Ông TRỊNH XUÂN AN, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: “Điều 62 không có lỗi gì, lỗi là do cách chúng ta áp dụng và triển khai thực hiện. Nếu đọc toàn bộ nội dung Điều 62 thì những dự án chúng ta thu hồi có đúng hay không? Đề nghị cơ quan Thanh tra, HĐND tỉnh trả lời vấn đề này, ví dụ như việc xây các khu biệt thự nghỉ dưỡng có phải là để thực hiện  Điều 62 hay không?”

Đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh Kiên Giang giải thích rõ quan điểm của tỉnh khi cho rằng có thẻ áp dụng các thủ tục rút gọn để cưỡng chế, thu hồi đất nhanh chóng phục vụ đầu tư phát triển; đồng thời làm rõ trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu các cấp để giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này.

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng