Đoàn giám sát việc quản lý thông tin trên mạng làm việc tại Bình Dương: Hàng trăm tài khoản đăng tin sai sự thật

Ngày 24/02, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin truyền thông khác trên mạng Internet” đã có đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương và khảo sát một số địa điểm kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn.

Từ năm 2014 đến năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã thanh tra, kiểm tra và xử phạt 111 điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 21 trang thông tin tin điện tử; và phát hiện hàng trăm tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung sai sự thật, tin giả, đặc biệt là thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Thực tế hiện nay, trong khuôn khổ chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng internet, mạng xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập.

Ông HUỲNH THANH HƯNG, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Dương:Chúng ta muốn đưa thông tin lên mạng rất là dễ, không cần ai kiểm duyệt, quy định gì hết. Chỉ cần tạo tài khoản trên mạng xã hội là đăng được. Ngoài ra cũng không biết người đăng đó ở đâu. Trong khi thông tin càng ngày càng phong phú nhưng kiểm soát thông tin thì không kiểm được.”

Ông BÙI HỮU HIỆP, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương: “Như đối với quảng cáo thuốc là chuyên ngành về y tế thì Sở Thông tin và Truyền thông sẽ khó có thể nắm được thông tin quảng cáo là đúng hay sai. Sở chỉ hỗ trợ về việc xác định tên miền để xác định chủ thể đó. Nếu cần thì phải phối hợp với các ngành có liên quan để xác định đúng hay sai.”

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội số; nghiên cứu cách thức quản lý và định hướng thông tin; cách thức bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; tăng cường chế tài xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng; tiếp tục có những cơ chế phối hợp, phân cấp quyền hạn xử lý sai phạm tại các điểm kinh doanh trò chơi trực tuyến.

Ông ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo Dục của Quốc hội: “Giám đốc Sở có nói đang xây dựng mô hình phối hợp liên ngành để xử lý thông tin trên mạng thì mô hình đề xuất là như thế nào. Trong quá trình chuẩn bị thì mình cần có thêm những tài liệu để cung cấp thêm cho Đoàn và những kiến nghị của tỉnh, của Sở cho các cơ quan trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và các ngành.”

Cũng trong sáng nay, Đoàn giám sát đã đến khảo sát về công tác thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, internet một số kiểm kinh doanh internet tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương./.

Thực hiện : Quang Duy Hữu Bình