Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 27/9, Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự và chủ trì hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra nêu rõ, kể từ khi công bố quyết định kiểm tra đối với Đảng uỷ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào 20/7/2023 tới nay, tổ công tác đã làm việc nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Tổ công tác đã kiểm tra, làm việc với 5 đơn vị trực thuộc gồm: Đảng uỷ Học viện Chính trị khu vực I, Chi bộ Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Chi bộ Vụ Các trường chính trị, Chi bộ Viện Triết học, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Do quy mô tổ chức của học viện lớn nên Đoàn xác định kiểm tra cũng là dịp để tìm hiểu cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, tìm hiểu những mô hình, cách làm hiệu quả của học viện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, nhất là về công tác cán bộ.

Đoàn kiểm tra ghi nhận Đảng uỷ học viện đã quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đánh giá cán bộ, quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

 

Dương Dung -

Vũ Hiếu