Doanh nghiệp lữ hành đang "thoi thóp": Phục hồi thế nào?

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên để tồn tại, doanh nghiệp du lịch phải thích ứng, làm quen với khái niệm “bình thường mới” thì mới có thể phục hồi và phát triển. Ngành Du lịch cần thay đổi từ khâu xây dựng sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp.

Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế thế giới và ở Việt Nam, trong đó có ngành du lịch. Doanh nghiệp lữ hành, một trong những lực lượng nòng cốt của ngành du lịch là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề. 

Định hướng và hỗ trợ để doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành có đủ sức khỏe phát triển trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với ngành du lịch hiện nay. Vậy liệu những chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp lữ hành thời gian qua đã phù hợp hay chưa, liệu có cần thêm những chính sách hỗ trợ nào khác nữa  hay không? 

Nội dung chi tiết xem tại video.