Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng

Trong tháng 7/2023, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 20.761 doanh nghiệp, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7 có 13.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 126.900 tỉ đồng. Cùng với đó là 7.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Theo lĩnh vực, khu vực dịch vụ vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 67.300 doanh nghiệp, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 21.300 doanh nghiệp.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam