Doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển năng lượng sạch

Xoay quanh chủ đề “Hướng tới trung hòa các bon - Cơ chế, chính sách, công nghệ, tài chính cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí”, sáng nay, Diễn đàn năng lượng sạch lần thứ hai do Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam và Trung tâm Thông tin Năng lượng Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại Diễn đàn, đại diện các địa phương, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng như các vấn đề kỹ thuật trong thực tế triển khai dự án năng lượng tái tạo. Thông qua các ý kiến tham luận, phân tích tại Diễn đàn, có thể thấy rõ một số yêu cầu cấp thiết được các diễn giả đặt ra như: Các điều kiện vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng thương mại trong nước đối với các chủ đầu tư trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn bất cập, khó khăn cho cả ngân hàng và chủ đầu tư; Các quy định về Hợp đồng mua bán khí, Hợp đồng mua bán điện của các dự án không phù hợp các điều kiện cho vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài; Ranh giới đầu tư lưới điện đấu nối giữa chủ đầu tư dự án nguồn điện và EVN; Sự đồng thuận từ chính quyền các địa phương; thiếu các quy định đối với tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn môi trường cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Do đó, đại diện các doanh nghiệp nhấn mạnh để có thể phát triển năng lượng sạch đáp ứng yêu cầu giảm phát thải phải nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn này.

Thực hiện : Kim Thoa Kim Thanh Sỹ Cường