Doanh nghiệp phân bón mong được áp thuế VAT

Không áp thuế với phân bón khiến phân bón phải gánh thêm chi phí sản xuất. Bộ Tài Chính đề xuất chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế VAT sang đối tượng chịu thuế VAT. Trong bối cảnh chi phí tăng cao, các doanh nghiệp đều mong muốn đề xuất sớm được thông qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!