Doanh nghiệp thành lập mới dự báo tăng 2%

Theo Tổng cục Thống kê, lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay dự báo tăng 2% so với 2023, đạt khoảng 162.500 doanh nghiệp.

Cùng với đó, triển vọng khoảng 68.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 16%. Như vậy, tổng cộng sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế năm 2024. Dự báo được cơ quan thống kê đưa ra trên cơ sở tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023 và triển vọng kinh tế toàn cầu lẫn trong nước thời gian tới có xu hướng phục hồi tích cực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam